کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز Archival The internet of things: do-it-yourself at home projects for arduino, r / دانلود فایل

مشخصات کلی The internet of things: do-it-yourself at home projects for arduino, raspberry pi and beaglebone black.

نویسنده کتاب (Author):

Donald Norrisدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

TAB Electronics 2015.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Print book  Archival Material : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

نوع منبع:Book, Archival Material

تمام نویسندگان / همکاران: Donald Norris Find more information about: Donald Norris

شناسه شابک ISBN:9780071835206 0071835202

شناسه OCLC:979267235

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs