کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز بازار خودرو جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

فهرست کامل ۸۵ استاندارد خودرویی که قرار است از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مقطع زمانی در دستور کار قرار گیرد اعلام شد. 

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

عبارات مهم : تجارت

فهرست کامل ۸۵ استاندارد خودرویی که قرار است از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مقطع زمانی در دستور کار قرار گیرد اعلام شد.

به گزارش ایسنا، اسفند ماه سال گذشته بود که شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم نامه ای بین این شرکت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است هست؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری ماشین با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس شرکت ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار قرار گرفت.

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

براساس وقت بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و بعد از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اضطراری خودروهای سواری به ۸۵ مورد زیاد کردن می یابد.

اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده است را رعایت کند در نخستین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو خواهد شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه خواهد شد که باید مدنظر قرار گیرند که در غیر این صورت با توقف خط تولید در آن وقت روبرو می شوند.

فهرست کامل ۸۵ استاندارد خودرویی که قرار است از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مقطع زمانی در دستور کار قرار گیرد اعلام شد. 

طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می شود جهت اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانون گذار اعلام کرده این وقت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست؛ آیا که باید تولیدکننده این وقت را به منظور عوض کردن اوضاع در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی به علت پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری هست؛ بنابراین وقت ارائه شده است به وسیله شورای سیاست گذاری ماشین تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شده است است.

براساس تصمیمی که در شورای سیاست گذاری ماشین که با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، قطعه سازان و رییس شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران اتخاذ شده، مورد نیاز به ذکر است موارد اولیه تدوین شده است در خصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیک تری اجرایی شوند، استانداردهای راحت تری به شمار می آیند که به نظر می رسد خودروسازان از عهده اجرای آن برخواهند آمد. ولی هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شوند نزدیک شویم شرایط جهت خودروسازان سخت تر خواهد شد.

باید خاطرنشان کرد که در اروپا زیاد کردن استانداردهای خودرویی در سال ۲۰۱۶ و در کشور عزیزمان ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است هست. اگر خودروسازی نتواند زیاد کردن استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه می شود.

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

واژه های کلیدی: تجارت | استاندارد | خودروسازان | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs