کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، عنبر نسارا، پرخاصیت‌ترین مدفوع دنیا

به گزارش گروه تحریریه سایت، بعضی از مواد وجود دارند که شاید با شنیدن نام آن ها تصور کنیم که کاربردی ندارند و بعد از شنیدن کاربردهای دارویی آن تعجب کنیم. عنبر ن

عکس ، عنبر نسارا، پرخاصیت‌ترین مدفوع دنیا

عنبر نسارا، پرخاصیت ترین مدفوع دنیا /عکس

عبارات مهم : مدفوع

عنبر نسارا نوعی مدفوع حیوانی است که خاصیت های دارویی فراوانی دارد.

به گزارش گروه تحریریه سایت، بعضی از مواد وجود دارند که شاید با شنیدن نام آن ها تصور کنیم که کاربردی ندارند و بعد از شنیدن کاربردهای دارویی آن تعجب کنیم. عنبر نسارا یکی از همین مواد هست. این ماده که مدفوع الاغ است خاصیت های دارویی فراوانی دارد و گفته می شود، دود آن جهت کشتن میکروب ها بسیار بافایده است.

عکس ، عنبر نسارا، پرخاصیت‌ترین مدفوع دنیا

واژه های کلیدی: مدفوع | دارویی | اخبار گوناگون

عکس ، عنبر نسارا، پرخاصیت‌ترین مدفوع دنیا

عکس ، عنبر نسارا، پرخاصیت‌ترین مدفوع دنیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs