کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار پزشکی ساخت آنتی‌بیوتیک نیرومند با مخمر نان

محققان یک مخمر نان اختراع کرده اند که می تواند به ساخت آنتی بیوتیک های نیرومند و جدیدی منجر شود که با ابرمیکروب های کشنده مقابله می کنند.

ساخت آنتی‌بیوتیک نیرومند با مخمر نان

ساخت آنتی بیوتیک نیرومند با مخمر نان

عبارات مهم : محققان

محققان یک مخمر نان اختراع کرده اند که می تواند به ساخت آنتی بیوتیک های نیرومند و جدیدی منجر شود که با ابرمیکروب های کشنده مقابله می کنند.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، محققان کالج امپریال لندن نسخه ای از مخمر را جهت تولید پنی سیلین- آنتی بیوتیک رایجی که با عفونت های متفاوت مقابله می کند- مهندسی کرده اند.

ساخت آنتی‌بیوتیک نیرومند با مخمر نان

این مخمر همانند سایر آنتی بیوتیک ها، با استفاده از پپتیدهای ﻏﻴﺮﺭﻳﺒﻮﺯﻭﻣا که معمولا به وسیله میکروب ها تولید می شوند، ساخته شد.

ابداع این مخمر در حالی صورت می گیرد که بسیاری از میکروب ها ظاهرا در حال مقاوم شدن نسبت به آنتی بیوتیک های موجود هستند؛ این عنوان باعث شد که کارشناسان روش های جدیدی را جهت مقابله با آنها جستجو کنند.

محققان یک مخمر نان اختراع کرده اند که می تواند به ساخت آنتی بیوتیک های نیرومند و جدیدی منجر شود که با ابرمیکروب های کشنده مقابله می کنند.

گرچه مخمر تازه در مراحل اولیه هست، ولی کارشناسان آن را نویدبخش ساخت داروهای فوق العاده نیرومند می دانند.

محققان کالج امپریال لندن همچنین معتقدند که این مخمر می تواند به اختراع طیف جدیدی از آنتی بیوتیک ها منجر شود.

آنها توانستند نشان دهند که این مخمر مولد پنی سیلین، شاخصه های مفیدی علیه باکتری استرپتوکوک داشت.

ساخت آنتی‌بیوتیک نیرومند با مخمر نان

از آنجا که مقاوم شدن میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک ها یکی از بزرگترین تهدیدها جهت بشریت محسوب می شود، شرکت جهانی بهداشت اوایل امسال میلادی هشداری در خصوص این عنوان منتشر کرد.

گفته می شود که مورد نیاز است بی درنگ داروهای جدیدی جهت مبارزه با 12 خانواده باکتری تکامل یافته، اختراع شود.

محققان یک مخمر نان اختراع کرده اند که می تواند به ساخت آنتی بیوتیک های نیرومند و جدیدی منجر شود که با ابرمیکروب های کشنده مقابله می کنند.

واژه های کلیدی: محققان | مقابله | میکروب | اختراع | میکروب | پنی سیلین | آنتی بیوتیک | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs