کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط میزان پایین آهن و ریسک بیماری قلبی

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد افراد دارای میزان پایین آهن در معرض ریسک بالای بیماری قلبی قرار دارند.

ارتباط میزان پایین آهن و ریسک بیماری قلبی

ارتباط میزان پایین آهن و ریسک بیماری قلبی

عبارات مهم : محققان

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد افراد دارای میزان پایین آهن در معرض ریسک بالای بیماری قلبی قرار دارند.

به گزارش مهر، محققان بریتانیایی با آنالیز داده های ژنتیکی به تاثیر حفاظتی آهن در بیماری عروق کرونر پی بردند. آنها دریافتند میزان بالای آهن با کم کردن ریسک بیماری عروق کرونر (CAD) مرتبط هست. CAD نوعی بیماری قلبی-عروقی است که به علت بروز لختگی در عروق میزان رسیدن خون به قلب کم کردن می یابد.

ارتباط میزان پایین آهن و ریسک بیماری قلبی

طبق اعلام شرکت بهداشت جهانی، CVD علت مهم فوت در سراسر دنیا است و هر سال موجب فوت بیش از ۷ میلیون نفر می شود.

مطالعه قبلی نشان داده است اوضاع آهن بدن در ریسک مبتلا شدن به CVD نقش دارد ولی تاکنون نتیجه های پرچالشی در این زمینه مطرح شده است است.

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد افراد دارای میزان پایین آهن در معرض ریسک بالای بیماری قلبی قرار دارند.

محققان اثبات کرده اند که میزان آهن تاثیر مستقیمی بر ریسک CVD دارد چراکه فاکتورهای دیگری نظیر سن و جنسیت هر دو تاثیرگذار هستند.

محققان دانشگاه امپریال لندن از متدی موسوم به «تصادفی مندلیان» استفاده کردند تا به رابطه مستقیم یا تصادفی بین میزان آهن و ریسک مبتلا شدن به CVD را پی ببرند که آشکار شد اوضاع کمبود آهن با ریسک بالای این بیماری قلبی مرتبط است.

محققین با استفاده از تنوع ژنتیکی افراد به عنوان یک نمونه جهت اوضاع آهن ارزش به بررسی ارتباط با بیماری قلبی پرداختند، و دریافتند که اوضاع آهن اوج باعث کم کردن خطر مبتلا شدن به بیماری قلبی می شود.

ارتباط میزان پایین آهن و ریسک بیماری قلبی

به گفته محققان مردان به کمتر از ۹ میلی گرم آهن رژیمی در روز و زنان زیر ۵۰ سال به حدود ۱۵ میلیگرم آهن رژیمی روزانه نیاز دارند که عمدتاً از طریق رژیم غذایی قابل دریافت است.

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | بیماری | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs