کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط «خجالت» با افسردگی و اعتیاد جوانان

بر اساس نتیجه های تحقیق تازه احساس خجالت مسیری بین افسردگی و اعتیاد در بین جوانان است.

ارتباط «خجالت» با افسردگی و اعتیاد جوانان

ارتباط «خجالت» با افسردگی و اعتیاد جوانان

عبارات مهم : ارتباط

بر اساس نتیجه های تحقیق تازه احساس خجالت مسیری بین افسردگی و اعتیاد در بین جوانان است.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایکولوژی نیوز، محققان جهت درک بهتر بین ارتباط افسردگی، خجالت و اعتیاد تحقیق خود را با ۲۱۰ دانشجوی کالج انجام دادند.

محقق این تحقیق Elena Bilevicius از دانشگاه مانیتوبا اظهار کرد: یکی از سنین حساس در انسان سن نوجوانی است که با عوض کردن در خلق و خوی و اختلالات آن همراه است و یکی از دوران های خطرناک در گرایش به مواد مخدر محسوب می شود.

ارتباط «خجالت» با افسردگی و اعتیاد جوانان

پژوهشگران به علت همزمانی وقوع موارد ذکر شده، نقش خجالت را در اعتیاد به مواد مخدر در نوجوانی مورد بررسی قرار دادند. البته در تحقیقات پیشین ارتباط بین خجالت، افسرگی و اعتیاد به مواد مخدر مشخص شده است بود و در این تحقیق «خجالت» به عنوان عامل بالقوه در مسیر اعتیاد بررسی شد.

محققان میزان و نشانه های خجالت، مصرف الکل و رفتارهای ناپسند در نوجوانان را در یک دوره یک ماهه مورد بررسی قرار دادند و دریافتند میزان زیاد افسردگی با زیاد کردن مصرف الکل و رفتارهای ناپسند در افراد مرتبط بوده و واسطه مهم در این مورد حس خجالت بود.

بر اساس نتیجه های تحقیق تازه احساس خجالت مسیری بین افسردگی و اعتیاد در بین جوانان است.

به عبارت دیگر افراد با نشانه های زیاد افسردگی زیاد احساس خجالت داشته و با پرسشها عنوان شده است در اوج بیشتردرگیر می شوند.

وی اظهار کرد: این مورد جهت پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم است و با درک بهتر این مسئله قادر به پیشگیری و یا حتی درمان خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: در این تحقیق نیز مانند دیگر تحقیقات مشابه نمی توان افسردگی زیاد و یا احساس خجالت را به طور قطعی علت مستقیم رفتارهای اعتیادآور عنوان کرد.

ارتباط «خجالت» با افسردگی و اعتیاد جوانان

نتایج این تحقیق در نشریه Addictive Behaviors انتشار یافته است.

بر اساس نتیجه های تحقیق تازه احساس خجالت مسیری بین افسردگی و اعتیاد در بین جوانان است.

واژه های کلیدی: ارتباط | اعتیاد | جوانان | افسردگی | تحقیقات | افسردگی | نوجوانان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs