کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط آسیب مغزی در مبتلا شدن به آلزایمر

محققان دریافتند آسیب مغزی، حتی در صورت خفیف بودن، خطر مبتلا شدن به زوال عقل را تا دو برابر زیاد کردن می دهد.

ارتباط آسیب مغزی در مبتلا شدن به آلزایمر

ارتباط آسیب مغزی در مبتلا شدن به آلزایمر

عبارات مهم : محققان

محققان دریافتند آسیب مغزی، حتی در صورت خفیف بودن، خطر مبتلا شدن به زوال عقل را تا دو برابر زیاد کردن می دهد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا در این تحقیق، اوضاع آسیب به سر و ریسک مبتلا شدن به زوال عقل را در بین حدود ۳۶۰ هزار کهنه سرباز نظامی بررسی کردند.

ارتباط آسیب مغزی در مبتلا شدن به آلزایمر

محققان مشاهده کردند حدود ۱۷۹ هزار شرکت کننده این مطالعه بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ دچار “آسیب تروماتیک مغز” (TBI) شده است بودند. بالغ بر نیمی از افراد این گروه (۵۴ درصد) دچار آسیب مغزی خفیف شده است بودند.

در طول مدت ۴ سال پیگیری اوضاع این افراد، خطر زوال عقل در بین گروه آسیب تروماتیک مغز به مراتب بالاتر بود. در آخر محققان دریافتند کمتر از ۳ درصد گروه بدون TBI دچار زوال عقل شدند، درحالیکه بالغ بر ۶ درصد گروه TBIمبتلا به زوال عقل شدند.

محققان دریافتند آسیب مغزی، حتی در صورت خفیف بودن، خطر مبتلا شدن به زوال عقل را تا دو برابر زیاد کردن می دهد.

محققان با بررسی های زیاد دریافتند افرادی که در وقت زخمی شدن سرشان اصلا بیهوش نشده بودند ۲.۴ بار زیاد با ریسک بلندمدت زوال عقل مواجه بودند. این رقم در مورد افرادی که هوشیاری ارزش را از دست داده بودند تا ۲.۵ برابر زیاد کردن یافته بود. همچنین در بین افرادی که TBI میانگین تا شدید را تجربه کرده بودند ریسک زوال عقل تا حدود چهار برابر زیاد بود.

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs