کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری نامزدهای نشان کیارستمی در مراسم خوش حالی حافظ اعلام شدند

نشان «کیارستمی» به فیلمسازی تعلق می گیرد که نخستین فیلم خود را با به کارگیری المان های تجربی و نوآورانه ساخته باشد.

نامزدهای نشان کیارستمی در مراسم خوش حالی حافظ اعلام شدند

نامزدهای نشان کیارستمی در مراسم خوش حالی حافظ اعلام شدند

عبارات مهم : سریال

نامزدهای نشان «کیارستمی» هجدهمین مراسم خوش حالی حافظ اعلام شدند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسیده، نامزدهای نشان «کیارستمی» عبارتند از:

انزوا (مرتضی علی عباس میرزایی)

نامزدهای نشان کیارستمی در مراسم خوش حالی حافظ اعلام شدند

ائو(خانه) (اصغر یوسفی نژاد)

پل خواب (اکتای براهنی)

تمارض (عبد آبست)

خرگیوش (مانی باغبانی)

نشان «کیارستمی» به فیلمسازی تعلق می گیرد که نخستین فیلم خود را با به کارگیری المان های تجربی و نوآورانه ساخته باشد.

نشان «کیارستمی» به فیلمسازی تعلق می گیرد که نخستین فیلم خود را با به کارگیری المان های تجربی و نوآورانه ساخته باشد.

هجدهمین مراسم خوش حالی سینمایی تلویزیونی «حافظ» ۲۲ مردادماه برگزار میشود.

*در خبر نامزدهای تلویزیونی هجدمین مراسم خوش حالی «حافظ»، نام تهیه کننده سریال «عقیق»، به اشتباه جواد ظهیری اعلام شده است بود، در حالیکه تهیه کننده این سریال محمدرضا شفیعی است.

نامزدهای نشان کیارستمی در مراسم خوش حالی حافظ اعلام شدند

واژه های کلیدی: سریال | کیارستمی | تهیه کننده | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs