کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ساختمان‌هایی که بر اثر زلزله فرو نمی‌ریزند

محققان دانشگاه آریزونا در حال طراحی ساختمان‌هایی هستند که در اثر زلزله‌های شدید فرو نمی‌ریزد. 

ساختمان‌هایی که بر اثر زلزله فرو نمی‌ریزند

ساختمان هایی که بر اثر زلزله فرو نمی ریزند

عبارات مهم : زلزله

محققان دانشگاه آریزونا در حال طراحی ساختمان هایی هستند که در اثر زلزله های شدید فرو نمی ریزد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان به جای نیروهای عمودی روی نیروهای افقی متمرکز شده است اند و به بررسی صفحه کف ستونی پرداختند که مسئول توزیع و انتقال افقی نیروی زلزله است.

ساختمان‌هایی که بر اثر زلزله فرو نمی‌ریزند

معمولا مطالعات انرژی لرزه ای روی دیوارها و ستون ها انجام می شود که نیروها را به صورت عمودی به سمت پایین انتقال یافته می کنند. به همین علت این ساختارها به گونه ای طراحی می شوند که نیروها را به صورت عمودی انتقال یافته کنند. ولی زلزله نیروهای افقی نیز به بنا وارد می کند. ولی این نیروها از طریق دیوارها و ستون ها انتقال یافته نمی شوند مگر این که ابتدا به وسیله صفحه کف ستونی نیروهای افقی به ستون ها انتقال یافته شود.

محققان به منظور بررسی مناسب ترین طراحی ساختمان که دارای حداکثر مقاومت در برابر نیروهای عمودی و افقی باشد، از مدل سازی کامپیوتری بهره گرفتند. گاهی تعداد این مدل سازی ها در هر روز به 50 مورد می رسد تا نقش عوامل متفاوت از جمله فونداسیون، ارتفاع، شکل و اندازه ستون ها در مقاومت بنا مشخص شده است و مناسب ترین اوضاع هریک از عوامل تعیین شود.

محققان دانشگاه آریزونا در حال طراحی ساختمان‌هایی هستند که در اثر زلزله‌های شدید فرو نمی‌ریزد. 

محققان امیدوارند با استفاده از نتیجه های این تحقیقات بتوانند اطلاعات کاربردی را جهت ساخت بناهای مقاوم در برابر زلزله در اختیار متخصصان امر قرار دهند.

واژه های کلیدی: زلزله | طراحی | انتقال | محققان | ساختمان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs