کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جدول پخش کامل برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری درصدا وسیما اعلام شد

مراسم قرعه کشی مناظره ها و وقت پخش برنامه های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه های متفاوت صدا وسیما برگزار شد تا نامزدها از وقت پخش برنامه

جدول پخش کامل برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری درصدا وسیما اعلام شد

جدول پخش کامل برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری درصدا وسیما اعلام شد

عبارات مهم : ایران

مراسم قرعه کشی مناظره ها و وقت پخش برنامه های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه های متفاوت صدا وسیما برگزار شد تا نامزدها از وقت پخش برنامه های تبلیغاتی خود مطلع شوند.

به گزارش ایرنا، در این دوره جهت هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری به طور اختصاصی، 555 دقیقه برنامه رادیویی و 555 دقیقه برنامه تلویزیونی در نظر گرفته شده است است که البته با در نظر گرفتن وقت سه مناظره جهت هر نامزد، وقت تخصیص داده شده است یافته جهت هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری از 1110 به 1470 دقیقه زیاد کردن می یابد.

جدول پخش کامل برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری درصدا وسیما اعلام شد

دادستان کل کشور، مدیر ستاد انتخابات کشور، دبیر ستاد انتخابات کشور، عضو شورای نظارت بر صداوسیما، مدیر رسانه ملی، معاون سیما و معاون سیاسی صدا و سیما نیز در این مراسم حضور داشتند.

همچنین ترتیب نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بنا به قرعه کشی که یکشنبه شب و با حضور نمایندگان هر 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مرکز همایش های رسانه ملی انجام شد، به شرح زیر است:

مراسم قرعه کشی مناظره ها و وقت پخش برنامه های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه های متفاوت صدا وسیما برگزار شد تا نامزدها از وقت پخش برنامه

11- سید مصطفی هاشمی طباء

12- حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی ساداتی

13- محمدباقر قالیباف

14- سید مصطفی آقا میرسلیم

15- حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی

16- اسحاق جهانگیری

جدول پخش کامل برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری درصدا وسیما اعلام شد

بنا به این قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغاتی هر یک از کاندیداها در زیر آمده است:

** سید مصطفی هاشمی طباء

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی

مراسم قرعه کشی مناظره ها و وقت پخش برنامه های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه های متفاوت صدا وسیما برگزار شد تا نامزدها از وقت پخش برنامه

6 اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت 22:00

9 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

10 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

12 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبکه یک ساعت 18:30

جدول پخش کامل برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری درصدا وسیما اعلام شد

14 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

19 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

20 اردیبهشت: پاسخ به پرسش جوانان شبکه سه ساعت 19:10

21 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

23 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

25 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبکه یک ساعت 22:00

27 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت 17:00

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی

12 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 17:30

13 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 07:10

14 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

14 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 16:00

15 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 09:00

19 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

20 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 19:00

21 اردیبهشت : مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 10:00

25 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 18:00

26 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 11:00

* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی یکسان سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی

8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

** حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی ساداتی

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی

6 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

10 اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت 22:00

12 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبکه یک ساعت 18:30

14 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

17 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

20 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

23 اردیبهشت: پاسخ به پرسش جوانان شبکه سه ساعت 19:10

24 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبکه یک ساعت 22:00

25 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم 00:30

26 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

27 اردیبهشت: پاسخ هر سه نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت 18:00

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی

6 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

11 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 17:30

12 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 07:10

13 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 16:00

14 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 09:00

17 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

19 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 18:00

20 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 11:00

26 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 19:00

27 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 10:00

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی یکسان حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی

8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

** محمدباقر قالیباف

* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی

7 اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت 22:00

11 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

13 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

17 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

18 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبکه یک ساعت 18:30

19 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت 18:00

21 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبکه یک ساعت 22:00

23 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

24 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم 00:30

25 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

27 اردیبهشت: پاسخ به سه جوانان شبکه سه ساعت 22:30

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی

10 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 17:30

11 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 07:10

11 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

19 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 16:00

20 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 09:00

21 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 19:00

22 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 10:00

23 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

24 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 18:00

27 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 11:00

* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی یکسان محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی

8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

** سید مصطفی آقا میرسلیم

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی آقا میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی

7 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

9 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

11 اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت 22:00

14 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبکه یک ساعت 18:30

18 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

20 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبکه یک ساعت 22:00

21 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت 18:00

24 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

25 اردیبهشت: پاسخ به پرسش جوانان شبکه سه ساعت 19:10

26 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

27 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی آقا میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی

7 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

9 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 17:30

10 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 07:10

18 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 16:00

19 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 09:00

20 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 18:00

21 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 11:00

25 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 19:00

26 اردیبهشت : مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 10:00

27 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی یکسان سیدمصطفی آقا میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی

8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

** حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی

9 اردیبهشت: با دوربین متکلم الوحده شبکه یک ساعت 22

11 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

12 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

13 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

16 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبکه یک ساعت 18:30

19 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبکه یک ساعت 22:00

20 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

21 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

23 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر 21:30

24 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت 18:00

27 اردیبهشت: پاسخ به پرسش جوانان شبکه سه ساعت 19:10

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی

7 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه ها متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 17:30

8 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 07:10

13 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

17 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 16:00

18 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 09:00

21 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

23 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 18:00

23 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 19:00

24 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 10:00

24 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 11:00

8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

** اسحاق جهانگیری

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی اسحاق جهانگیری کوشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی

9 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو ساعت 22:45

12 اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت 22:00

16 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

17 اردیبهشت: مستند نامزدها شبکه یک ساعت 18:30

18 اردیبهشت: پاسخ به پرسش جوانان شبکه سه ساعت 19:10

19 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

21 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت 00:30

23 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبکه یک ساعت 22:00

25 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری شبکه دو 22:45

26 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت 18:00

27 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده است شبکه خبر ساعت 21:30

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی اسحاق جهانگیری کوشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی

6 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 17:30

7 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 07:10

9 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

16 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 16:00

17 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت 09:00

21 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 18:00

22 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت 11:00

24 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 19:00

25 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت 10:00

25 اردیبهشت: گفت وگوی خاص خبری رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 22:45

*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی یکسان اسحاق جهانگیری کوشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی

8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو کشور عزیزمان ایران ساعت 16:00

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و دِه روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار می شود.

واژه های کلیدی: ایران | رادیو | ایرانی | برنامه | اردیبهشت | ایرانیان | 4 اردیبهشت | ریاست جمهوری | ستاد انتخابات کشور | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs