کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار حوادث اسامی بیمارستان‌ها + انتقال ۵۰ مصدوم اتفاق برخورد قطار در ایستگاه طرشت به بیمارستان

سرپرست اورژانس کشور از انتقال مصدومان اتفاق برخورد دو قطار در ایستگاه طرشت به بیمارستان‌های پایتخت خبر داد.

اسامی بیمارستان‌ها + انتقال ۵۰ مصدوم اتفاق برخورد قطار در ایستگاه طرشت به بیمارستان

انتقال ۵۰ مصدوم اتفاق برخورد قطار در ایستگاه طرشت به بیمارستان +اسامی بیمارستان ها

عبارات مهم : انتقال

سرپرست اورژانس کشور از انتقال مصدومان اتفاق برخورد دو قطار در ایستگاه طرشت به بیمارستان های پایتخت خبر داد.

دکتر پیرحسین کولیوند به ایسنا گفت: در پی گزارش برخورد دو قطار در ايستگاه مترو طرشت تا ساعت ۲۰:۵۰ مصدومان به چند بیمارستان انتقال یافته شدند.

اسامی بیمارستان‌ها + انتقال ۵۰ مصدوم اتفاق برخورد قطار در ایستگاه طرشت به بیمارستان

وی افزود: تاکنون ۲۹ مصدوم به بیمارستان حضرت رسول، ۱۲ مصدوم به بیمارستان شريعتي و ۹ مصدوم به بیمارستان امام خميني(ره) انتقال یافته شدند.

کولیوند گفت:بر این اساس تاکنون ۵۰ مصدوم به وسیله آمبولانس هاي اورژانس پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیمارستان انتقال یافته شده است اند.

سرپرست اورژانس کشور از انتقال مصدومان اتفاق برخورد دو قطار در ایستگاه طرشت به بیمارستان‌های پایتخت خبر داد.

واژه های کلیدی: انتقال | مصدومان | ایستگاه | بیمارستان | برخورد قطار | برخورد دو قطار | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs