کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار حوادث اعتـرافات قـاتل شمشیر به دست در شیراز

پسری جوان که با ضربات شمشیر فردی را در شیراز به قتل رسانده و دیگری را زخمی کرده بود، دستگیر شد.

اعتـرافات قـاتل شمشیر به دست در شیراز

عبارات مهم : شیراز

پسری جوان که با ضربات شمشیر فردی را در شیراز به قتل رسانده و دیگری را زخمی کرده بود، دستگیر شد.

«خبرجنوب» نوشت: چندی قبل به دنبال تماسهاي مردمي با فوريتهاي پليسي ١١٠ ماموران در جريان وقوع يك فقره درگيري منجر به جرح در شیراز قرار گرفته و تيمي از كارآگاهان را براي رسيدگي عنوان به محل اتفاق اعزام كردند.

با حضور پليس در محل اتفاق مشخص شد جواني ، دقايقي پيش در جريان درگیری خونین فردي، بهشدت دچار خونريزي شده است و به قتل رسیده و جوان دیگری نیز مجروح شده است است.

اعتـرافات قـاتل شمشیر به دست در شیراز

تحقيقات ماموران نشان ميداد كه نزاع در خيابان بين سه جوان اتفاق افتاده و ضارب بعد از مجروح كردن قربانی و فردي ديگر، به سرعت از محل متواري شده است است.

به اين ترتيب پروندهاي جنایی با عنوان قتل تشكيل شد و براي رسيدگي در اختيار شعبه ويژه قتل پليس آگاهي شیرازقرار گرفت.

پسری جوان که با ضربات شمشیر فردی را در شیراز به قتل رسانده و دیگری را زخمی کرده بود، دستگیر شد.

ماموران در گام نخست، تحقيقات از خانواده مقتول را شروع كردند كه در جريان آن مشخص شد مقتول در وقت اتفاق با فردی قرار گذاشته بوده ولی ناگهان به دلايل نامشخص بين آنها درگيري فيزيكي سختي رخ داده و متهم با زدن ضربه شمشیر و قمه، او را بهشدت مجروح و بلافاصله از محل متواري شده است است.

به اين ترتيب دستگيري این جنایتکار به عنوان متهم اصلي پرونده در دستور كار قرار داده شد و دستورات مورد نیاز از سوی درخشان بازپرس دادسرای جنایی صادر شد.

با انجام تحقیقات از جوانی که در این درگیری زخمی شده است بود هویت متهم به قتل فاش شد.

اعتـرافات قـاتل شمشیر به دست در شیراز

تحقيقات ماموران نشان ميداد كه متهم بعد از قتل به محل نامعلومی گريخته است.

با اين حال تحقيقات ماموران براي دستگيري او ادامه داشت تا آخر متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

پسری جوان که با ضربات شمشیر فردی را در شیراز به قتل رسانده و دیگری را زخمی کرده بود، دستگیر شد.

متهم در جريان بازجويي انگيزه خود از ارتكاب به قتل را «اختلافات شخصي با مقتول» اعلام كرد و در شرح جزئيات اتفاق گفت: «روز جنایت با مقتول به دليل مباحث شخصي اختلاف داشتم. روز اتفاق نزد او رفتم تا در همين مورد با هم حرف بزنيم و اختلافمان را حل كنيم ولی اين اتفاق نيفتاد و بحث ما به درگيري فيزيكي ختم شد. من با شمشیر به سمت مقتول و دوستش حمله کرده و ضربهاي به آنها زدم.

متهم نزد درخشان به بزه ارتکابی اعتراف کرد.

اعتـرافات قـاتل شمشیر به دست در شیراز

گفتنی است جهت وی قرار بازداشت موقت صادر شده است است.

واژه های کلیدی: شیراز | مجروح | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs