کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار اجتماعی پیشنهاد واردات جسد

رییس شرکت پزشکی قانونی کشور از پیشنهاد این شرکت جهت واردات جسد به کشور خبر داد. 

پیشنهاد واردات جسد

پیشنهاد واردات جسد

عبارات مهم : پزشکی

رییس شرکت پزشکی قانونی کشور از پیشنهاد این شرکت جهت واردات جسد به کشور خبر داد.

دکتر احمدشجاعی در گفت وگو با ایسنا، راجع به اینکه آیا پزشکی قانونی جسدی جهت تشریح در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرارمی دهد یا خیر؟ اظهارکرد: افرادی که وصیت می کنند تا اجسادشان را اهدا کنند یا اجساد ناشناسی که بعد از شش ماه کسی به سراغشان نیامده باشد با کسب اجازه قانونی از مقام قضایی به دانشگاه های علوم پزشکی تحویل داده می شوند.

پیشنهاد واردات جسد

وی راجع به تعداد این اجساد نیز گفت: تعداد این اجساد بسیار اندک است و نیاز دانشگاه های علوم پزشکی را برطرف نمی کند؛ به طوریکه ممکن است در طول سال تنها یک جسد به دانشگاه داده شود که این به درد دانشگاه نمی خورد.

شجاعی همچنین راجع به امکان واردات جسد از خارج به کشور، به ایسنا گفت: ما پیشنهاد داده ایم که از خارج از کشور جسد بیاورند که در این میان بعضی از گروه ها اعلام آمادگی کردند و ما هم گفتیم که با آنها همکاری می کنیم.

رییس شرکت پزشکی قانونی کشور از پیشنهاد این شرکت جهت واردات جسد به کشور خبر داد. 

رییس شرکت پزشکی قانونی کشور راجع به اینکه آیا تاکنون واردات جسد انجام شده است یا خیر؟ اظهارکرد: تا کنون واردات جسد نداشتیم یا اگر بوده تعداد آن خیلی کم بوده است ولی اگر این کار انجام شود نیاز دانشگاه برطرف می شود.

واژه های کلیدی: پزشکی | قانونی | واردات | دانشگاه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs