کتاب مرجع WorldCat

LB Kids 2015,دانلود رایگان LB Kids 2015,لیست Meet the dinotrux,کتاب Meet the dinotrux

گت بلاگز اخبار اجتماعی ماجرای سربازی رفتن زنان و مصاحبه نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران چه بود؟

زنان به سربازی می‌روند این خبری بود که روز پیش در اینترنت دست به دست می‌شد و نقل زبان همه شده است بود که نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران مطالب مطرح شده ا

ماجرای سربازی رفتن زنان و مصاحبه نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران چه بود؟

ماجرای سربازی رفتن زنان و مصاحبه نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران چه بود؟

عبارات مهم : ایران

زنان به سربازی می روند این خبری بود که روز پیش در اینترنت دست به دست می شد و نقل زبان همه شده است بود که نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران مطالب مطرح شده است از قول وی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرآنلاین، یک روز پیش خبر سربازی رفتن زنان آن هم بر سر مصاحبه طیبه سیاوشی نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در اینترنت دست به دست می شد؛ همه راجع به چند و چون آن صحبت می کردند. در این راستا بر آن شدیم تا ماجرا را پیگیری کنیم و بدانیم این طرح مجلس کی و کجا مطرح شده است است؟

سیاوشی راجع به آنچه در این رابطه مطرح شده است است با اشاره به مصاحبه ای که در یک خبرگزاری از او انتشار یافته بود به خبرآنلاین گفت: متاسفانه مصاحبه ای از من در این خبرگزاری منتشر شد که اساسا حرف های من نبود چراکه اولا من به خبرنگار این خبرگزاری گفته بودم عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نیستم و از این طرح خبر ندارم ولی در کمال تعجب از قول من نوشته شده است است که عضو این کمیسیون هستم و ار ماجرای این طرح اطلاع کافی دارم.

ماجرای سربازی رفتن زنان و مصاحبه نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران چه بود؟

سیاوشی راجع به این طرح و اینکه اساسا چنین موضوعی مطرح است یا خیر گفت: من هیچ جزئیاتی از این طرح نمی دانم و تنها در پاسخ به سوالات خبرنگاری که به اصرار از من راجع به جزئیاتش می پرسید پاسخ دادم اگر هم چنین طرحی مطرح شده است باشد که بعید می دانم، فکر نمی کنم بحث فعالیت نظامی زنان در کار باشد.

زنان به سربازی می‌روند این خبری بود که روز پیش در اینترنت دست به دست می‌شد و نقل زبان همه شده است بود که نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران مطالب مطرح شده ا

واژه های کلیدی: ایران | سربازی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs